KLIMATYZACJA OGRZEWANIE INSTALACJE KLIMATYZACJA OGRZEWANIE INSTALACJE KLIMATYZACJA OGRZEWANIE INSTALACJE

Zrealizowane kontrakty

Lista zrealizowanych kontraktów w latach 2013-2015

 • wymiana wszystkich rurociągów zimnej wody użytkowej z rur stalowych na rurociągi PP,
 • wymiana wszystkich rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji z rur stalowych na rurociągi PP,
 • towarzyszące roboty budowlane: otwieranie szachtów, montaż drzwi p-poż i prace malarskie,
 • naprawy serwisowe i modernizacyjne związane z bieżącym użytkowaniem budynku.
 • wymiana grzejników oraz rozbudowa instalacji ogrzewania,
 • rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • pomiary i regulacja wydajności instalacji wentylacji,
 • projekt i dostawa rozdzielnic automatyki dla instalacji wentylacji i ogrzewania,
 •  montaż okablowania i podłączenie urządzeń automatyki,
 • pomiary elektryczne i uruchomienie instalacji.
 • rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Skarbnicy Narodowej,
 • pomiary wydajności instalacji wentylacji mechanicznej,
 • naprawy serwisowe i modernizacyjne związane z bieżącym użytkowaniem budynku.
 • projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • pomiary i regulacja wydajności.
 • projekt i dostawa rozdzielnic automatyki dla instalacji wentylacji i ogrzewania,
 • montaż okablowania i podłączenie urządzeń automatyki,
 • pomiary elektryczne i uruchomienie instalacji.
 • wymiana zestawów hydroforowych,
 • wymiana kanalizacji sanitarnej,
 • naprawy serwisowe i modernizacyjne związane z bieżącym użytkowaniem budynku.
 • zmiana instalacji grzewczej, chłodniczej i wentylacji,
 • zmiana instalacji automatyki sterowania klimakonwektorów.
 • wymiana pomp i falowników w maszynowni produkcji chłodu,
 • uruchomienie i pomiary elektryczne.
 • projekt i dostawa rozdzielnic automatyki dla instalacji wentylacji i ogrzewania,
 • montaż okablowania i podłączenie urządzeń automatyki,
 • pomiary elektryczne i uruchomienie instalacji.
 • wymiana wężyków elastycznych przy 500 szt. belek chłodzących,
 • naprawy serwisowe i modernizacyjne związane z bieżącym użytkowaniem budynku.
 • wymiana wężyków elastycznych przy 120 klimakonwektorach w bud. „F”,
 • skracanie istniejących rurociągów w celu prawidłowego ułożenia nowych połączeń elastycznych,
 • naprawy serwisowe i modernizacyjne związane z bieżącym użytkowaniem budynku.

Lista zrealizowanych kontraktów w roku 2016

 • dostawa i wymiana wieży chłodniczej systemu klimatyzacji budynku Baltimor o mocy chłodniczej 500 kW,
 • projekty organizacji ruchu w ZDM i transport wieży chłodniczej na dach budynku,
 • wykonanie zmian w systemie sterowania nową wieżą chłodniczą, okablowanie i uruchomienie urządzenia oraz zmiany w systemie BMS,
 • naprawy serwisowe i modernizacyjne związane z bieżącym użytkowaniem trzech budynków mBanku: ul Senatorska 18, 18a i Królewska.
 • montaż instalacji automatyki dla ośmiu central wentylacyjnych.
 • dostawa rozdzielnic automatyki dla instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji,
 • montaż okablowania i podłączenie urządzeń automatyki,
 •  pomiary elektryczne i uruchomienie instalacji.

Lista zrealizowanych kontraktów w roku 2017

 • dostawa rozdzielnic automatyki dla instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji.
 • montaż okablowania i podłączenie urządzeń automatyki.
 • pomiary elektryczne i uruchomienie instalacji.
 • wymiana dwóch agregatów wody lodowej o mocy 2,5 MW każdy.
 • wymiana 1 500 szt. czterorurowych klimakonwektorów podpodłogowych.
 •  dostosowanie rurociągów do nowych klimakonwektorów oraz wymiana przyłączy elastycznych oraz zaworów regulacyjnych i odcinających.
 • wymiana odcinków rurociągów na głównych poziomach zasilających.
 • montaż nowych regulatorów pomieszczeniowych oraz wykonanie podłączeń elektrycznych.
 •  zmiana sposobu użytkowania części garażu podziemnego na prysznice dla rowerzystów.
 •  przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz wod-kan w związku ze zmiana aranżacji lokalu użytkowego nr 7U na cele edukacyjne filii Szkoły Podstawowej nr 9 STO.

Lista zrealizowanych kontraktów w roku 2018

 • wymiana głównych rur stalowych instalacji zimnej wody użytkowej w szachtach i garażach na rury PP firmy Aquatherm. Ilość wymienionych rur 2 300 mb.
 • wymiana armatury w instalacji co i wl przy klimakonwektorach tj. zawory odcinające, zawory regulacyjne z siłownikiem, zawory balansujące oraz wężyki elastyczne
 • pomiary i regulacja przepływów
 • re-aranżacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, grzewczej, chłody oraz tryskaczowej w biurach Johnson & Johnson
 • pomiary i regulacja przepływów oraz wydajności
 • wymiana istniejących rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rurociągi żeliwne SML na kondygnacjach podziemnych.
 • modernizacja instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz instalacji wod-kan części pomieszczeń wchodzących w skład kantyny na ostatniej kondygnacji budynku mBanku
 • demontaż urządzeń, rozdzielni oraz instalacji elektrycznych
 • dostawa i montaż urządzeń, rozdzielni, baterii kondensatorów, tras kablowych, przewodów instalacji elektrycznych
 • dostawa i montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • dostawę i montaż instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej
 • badania, pomiary, uruchomienia instalacji elektrycznych
 • dostawa i montaż urządzeń, rozdzielni, tras kablowych, przewodów instalacji AKPiA
 • oprogramowanie i uruchomienie sterownika węzła CO
 • oprogramowanie i uruchomienie sterownika i modułu telemetrycznego
 • aktualizacja oprogramowania SCADA w centralnej dyspozytorni
 • badania, pomiary, uruchomienia instalacji AKPiA
 • re-aranżacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, grzewczej, chłody oraz wod-kan na powierzchni biurowej
 • instalacja wentylacji mechanicznej oraz wod-kanalizacyjnej w ramach przebudowy pomieszczenia z części garażu podziemnego na zespół sanitarny z prysznicami.

Lista zrealizowanych kontraktów w roku 2019

 • montaż instalacji klimatyzacji o moc chłodniczej 100 kW
 • wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali Wykładowej oraz przyległym pokoju socjalnym
 • wykonanie instalacji wentylacji,
 • instalacji ciepła i chłodu technologicznego,
 • instalacji wodociągowej
 • instalacji kanalizacji
 • wymiana 400 szt. czterorurowych klimakonwektorów sufitowych.
 • dostosowanie rurociągów do nowych klimakonwektorów oraz wymiana przyłączy elastycznych oraz zaworów regulacyjnych i odcinających.
 • montaż nowych regulatorów pomieszczeniowych oraz wykonanie podłączeń elektrycznych.
 • Wymiana uszkodzonych gniazd remontowych, sygnalizatorów, telefonów.
 • Wymiana uszkodzonych koryt kablowych
 • Naprawa oświetlenia zewnętrznego
 • dostawa szaf zasilająco – sterujących dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • okablowania i podłączenie instalacji BMS na trzech piętrach biurowych
 •  modernizacja instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej części pomieszczeń wchodzących w skład kantyny
 • modernizacja instalacji wod-kan
 • wymiana rurociągów stalowych instalacji CT
 • wymiana rurociągów ocynkowanych instalacji wody zimnej użytkowej
 • modernizacja instalacji chłodniczej na powierzchni piętra +3 na potrzeby nowego najemcy

Lista zrealizowanych kontraktów w roku 2020

 • wymiana armatury w instalacji CO i WL przy klimakonwektorach tj. zawory odcinające, zawory regulacyjne z siłownikiem, zawory balansujące oraz wężyki elastyczne
 • pomiary i regulacja przepływów
 • dostawa rozdzielnic automatyki dla instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji.
 • montaż okablowania i podłączenie urządzeń automatyki.
 • pomiary elektryczne i uruchomienie instalacji.